Vítáme Vás na stránkách společnosti AKTIMO,
specialisty na omítky.

Strojní omítky

Naše společnost se specializuje na aplikaci strojních omítek.

Strojní omítání, technologický postup

Dodávka suchých směsí pomocí sila je ekonomicky nejvýhodnější pro zakázky nad 1000m2 plochy a za předpokladu vhodné příjezdové komunikace se zatížením cca 40t a zpevněné plochy pro postavení sila. Vše posuzuje technik při předběžné prohlídce staveniště.

Silo

Silo

Dodávka suchých směsí v pytlích se doporučuje pro menší výměry omítaných ploch a doprava se posuzuje individuálně. Uložení směsi vyžaduje suché prostředí.

—–

Obrázek pytlované směsi:

foto

Popis: balení , manipulace,

Strojní zařízení se skládá ze strojního omítacího stroje, dopravních hadic (pro mokrou směs), ukončených stříkací tryskou a hadic pro dopravu suché směsi ze silomatu. Silomat je umístěn a napojen na zásobníkové silo a slouží k dopravě suché směsi do zásobníku omítacího stroje.

omitaci-stroj

Omítací stroj

Základní popis: el.napojení….

Silomat

Silomat

Základní popis:

Strojní zařízení, které používáme pro omítání, je vypracováno z hlediska logistiky a zpracování do nejmenších detailů a tím zaručuje vysokou kvalitu konečného díla a celou řadu kladných hledisek:

šetří životní prostředí
minimální odpad
doprava směsí na pracovišti nezabírá téměř žádný pracovní prostor
minimalizuje pracovní čas k provedení díla
zaručuje stálou a jednotnou kvalitu

Doplňkové materiály:

Rohové armovací profily:

Rohové armovací profily:

Dilatační lišty (APU):

Foto

Popis:

Popis:

Penetrace:

foto

popis: