Nezařazené

Biorytmy


To, že elektromagnetické pole má zásadní vliv na tÄ›lo ÄlovÄ›ka, je dnes už samozÅ™ejmá vÄ›c, a nepochybuje o tom vÄ›tÅ¡ina vÄ›dců, lékařů, ale ani laiků. Tak jako se elektromagnetickým vlnÄ›ním dají zbourat biorytmy ÄlovÄ›ka v souvislosti s tvorbou hormonu melatoninu v epifýze, stejnÄ› tak lze naruÅ¡it biologické hodiny, tedy biorytmy, u vÅ¡ech živých organismů vÄetnÄ› rostlin, a to jak nechtÄ›nÄ›, tak i cílenÄ›.

Pokus

Jedním z takových pokusů byl pokus udržet kvÄ›t pampeliÅ¡ky rozevÅ™ený až do úplného setmÄ›ní, což se podaÅ™ilo. DÄ›lo se tak za pomocí správnÄ› nasmÄ›rovaných elektromagnetických vln na tento kvÄ›t. UrÄitÄ› sami dobÅ™e víte, že pampeliÅ¡ka zaÄne svůj kvÄ›t zavírat hned pÅ™i prvních známkách západu slunce, což tato rostlinka pozná podle zmenÅ¡ené intenzity vln sluneÄního záření. V tomto případÄ› bylo tedy pÅ™irozené vlnÄ›ní sluneÄního záření nahrazeno elektromagnetickými vlnami. Pokud tyto dokáží takto působit na rostlinu, urÄitÄ› to dokáží i na ÄlovÄ›ka, zejména na malé dítÄ›. Proto mÄ›jte na pamÄ›ti, že ochrana pÅ™ed zářením vysílaÄek (baby-chůviÄky) je naprosto zásadní vÄ›c. Kontaktujte nás!