Online

Sociální sítě

Co si myslíte o tom, že jsou tÅ™eba lidé na sociálních sítích stále online? Podle mého názoru na tom není tak moc nic Å¡patného. Já totiž pÅ™edpokládám, že hodnÄ› lidí také chce být online kvůli tomu, aby tÅ™eba byli vidÄ›t, protože nÄ›kteří lidé jsou tÅ™eba v práci, nebo jsou nemocní, a tak tÅ™eba chtÄ›jí s lidmi komunikovat tak, že jsou …

Pokračovat ve čtení