Online

Sociální sítě


Co si myslíte o tom, že jsou tÅ™eba lidé na sociálních sítích stále online? Podle mého názoru na tom není tak moc nic Å¡patného. Já totiž pÅ™edpokládám, že hodnÄ› lidí také chce být online kvůli tomu, aby tÅ™eba byli vidÄ›t, protože nÄ›kteří lidé jsou tÅ™eba v práci, nebo jsou nemocní, a tak tÅ™eba chtÄ›jí s lidmi komunikovat tak, že jsou tÅ™eba online a tak podobnÄ›. Nebo co byste si mysleli o tom, kdyby tÅ™eba byli lidé, kteří by nebyli online vůbec? To byste je zase mÄ›li za nÄ›jaké exoty, že vůbec nejsou na internetu a nebo celkovÄ› na poÄítaÄi? Podle mého názoru je tohle ale veliká Å¡koda, pÅ™ece se nebudete smát nÄ›komu, když nÄ›kdo není online. Je to úplná blbost.

Na mobilu si hraji velmi Äasto.

Takže se prosím, lidé vůbec nezlobte, když tÅ™eba není nÄ›jaký ÄlovÄ›k online. Například já jsem si na svém facebookovém profilu vypla takovou kolonku, aby se ukazovalo, že jsem online. I když jsem online a zrovna jsem na sociální síti, tak se vÅ¡em zobrazuje, že jsem offline, protože když mi nÄ›kdo napíše nÄ›jaké zprávy na facebook a nebo nÄ›kam jinam, tak se mi mÄ› ihned ptá, proÄ neodepisuji, když jsem online. Mě to jednoduÅ¡e nebaví. Nemám ráda, když mě nÄ›kdo otravuje nebo abych mu hned odepsala.

Můj syn je online skoro nonstop.

Je to pÅ™ece moje vÄ›c, kdy si tuto zprávu pÅ™eÄtu nebo kdy mu odepíšu. Nebo vy si myslíte nÄ›co jiného? Mám povinnost každému odepisovat, když jsem online? Ne. SamozÅ™ejmÄ› že ne. Já si myslím, že nejsem jediná. UrÄitÄ› hodnÄ› lidí také neodepisuje lidem hned, když jim nÄ›kdo napíše. SamozÅ™ejmÄ›, tÅ™eba když mi nÄ›kdo volá telefonem, tak telefon vezmu vždycky, ale když tÅ™eba jsem online na facebooku nebo na jiných sociálních sítích, tak to pÅ™eci neznamená, že musím nÄ›komu odepsat úplnÄ› na sto procent ihned, tohle by mÄ› nebavilo a navíc by mÄ› to stresovalo, že jsem vlastnÄ› vázaná nÄ›komu vůbec nÄ›co posílat a tak podobnÄ›. A pÅ™edpokládám, že v tomhle nejsem sama, žádný ÄlovÄ›k není takový blázen, aby se řídil podle sociálních sítí.