Zboží

Kratom a jeho populární užívání


Kratom, rostlina se svými kořeny v jihovýchodní Asii, se stává stále populárnější alternativou k lékům na bolest a úzkost. Tato rostlinka totiž obsahuje látky, které působí jako stimulanty a relaxanty. Kromě toho může pomoci s bolestmi, úzkostí, depresemi a dokonce i s abstinencí od opiátů, což je v dnešní době poměrně potřebná pomoc. Užívání kratomu tedy vede mnohdy k léčbě bolesti. Jsou to například bolesti hlavy, bolesti zad a artritida. To je díky alkaloidům obsaženým v rostlině, které působí jako analgetika, neboli látky tlumící bolest. Kratomové extrakty jsou obvykle bohatší na tyto alkaloidy než rostlinné listy, jsou tím pádem ještě účinnější v léčbě bolesti. Dalším důvodem, proč lidé užívají kratom, je jeho účinnost při úzkosti a depresi.

kratom

Obsahuje totiž látky, které pomáhají regulovat náladu a snižovat úzkost. Zvláštní alkaloidy obsažené v rostlině, jako je mitragynin a 7-hydroxymitragynin, interagují s receptorovými místy v mozku, což vede ke snížení úzkosti a stresu. Je to možná mnoho cizích názvů najednou, ale je dobré vědět, co rostlina obsahuje a díky čemu pociťujeme při užívání to, co pociťujeme.

kratom

Kratom se také používá k léčbě závislosti na opiátech, jako je například heroin. Kromě toho, že zmírňuje abstinenční příznaky, může kratom také pomoci snížit touhu po těchto drogách, což je velmi zajímavé a mnoho lidí to neví. Většinou lidé také kratom odsuzují, my proto chceme těmto lidem otevřít oči a ukázat ho v tom hezkém světle. Avšak přestože je kratom legální a mnoho lidí vnímá jeho účinnost, je důležité si uvědomit, že se jedná o rostlinu s potenciálně nebezpečnými účinky. Vysoké dávky mohou způsobit nevolnost, zvracení, třes, zmatenost a dokonce i křeče. Proto je nutné se řídit doporučenými dávkami a konzultovat užívání s lékařem, pokud užíváte další léky nebo trpíte zdravotními problémy. V současné době není kratom oficiálně schválen jako léčivo, ale mnoho lidí se snaží najít přírodní alternativu k lékům na bolest a úzkost. Pokud se rozhodnete vyzkoušet kratom, je důležité provést si výzkum, konzultovat užívání s lékařem a držet se všech doporučení.