Byznys

Nevyklízí se pouze byty a domy

Když potřebujete vyklidit byt po bývalém majiteli či nájemníkovi, anebo jde např. o dědictví po zemřelém, máte možnost využít služeb specializovaných firem, které se zabývají touto činností na profesionální bázi. Zkrátka jim oznámíte, kdy a kde je tato práce zapotřebí, a které předměty na místě zůstanou, a které nikoli. Měli bychom si však zapamatovat, že vyklízení se týká nejen bytových prostor, ale i jiného prostředí.

vyklízení prostor

Vyklízení prostor tedy může probíhat například u garáží, půdy, sklepů, dílen, skladů, prodejen a dalších provozoven různých služeb. Zjednodušeně řečeno, vyklízet je možné jakékoli seskupení předmětů v nějakém uzavřeném nebo ne zcela uzavřeném prostoru. Co je v takovýchto situacích zapotřebí a na co nesmíte zapomenout?

Parkování – pokud si někdo objedná vyklízecí firmu, a ta nemá kde zaparkovat, je to docela průšvih. Může se to stát např. ve větších městech, kde je parkování placené, a vy jste zapomněli požádat o výjimku. Dalším problémem mohou být uzavřené vjezdy nebo nepřístupný terén, kam se s vozem nedá dostat, jako např. v případě rekonstrukce příjezdové komunikace.

schodiště v domě

Soupiska věcí, které na místě zůstanou – vyklízecí firma by měla vědět, co se má odvézt, a co na místě zůstává. Někdy je vhodné provést probírku věcí ještě před vyklízením a vše důkladně popsat nebo alespoň vyfotit. Předejdete tím zbytečným nedorozuměním a komplikacím.

Plynové spotřebiče – pokud jsou v místě zapojené a funkční plynové spotřebiče (karma, kotel, sporák), musíte o jejich odpojení požádat odborníky – instalatéry plynaře. Vyklízecí firma toto nemůže provést a neměli byste to provádět ani vy sami, pokud nejste vy přímo instalatéry.

Nebezpečné předměty – jsou-li na místě předměty nebezpečné povahy, jako např. toxické chemikálie, hořlaviny (benzín), uhynulá či jedovatá zvířata, infekční materiál (např. po narkomanech), staré zářivkové trubice a výbojky, oznamte to neprodleně vyklízecí firmě ještě v předstihu, aby se podle toho mohla zařídit.