Byznys

Půjčovna lodí a průvodcovské služby ocení dobře graficky zpracovaný web

Vodáctví má v naší zemi mnohaletou tradici a tomuto svéráznému životnímu stylu se věnují někteří lidé i ve svém profesním zaměření. Kupříkladu pronajímají lodě, převáží je klientům na místo vyplutí, zajišťují vodácké vybavení a někteří se zabývají i průvodcovskou činností. Objednat si průvodce pro splouvání řeky v České republice je spíše raritou, přesto to může pro některé začátečníky a zájemce o vodáctví být velmi inspirativní. Průvodci dovedou upozornit na některá nebezpečná a záludná místa na vodním toku a těch je na některých řekách celá řada. Mohou tak předejít i utonutím na válcových jezech, z nichž některé bývají podceňovány, a přitom jsou velmi nebezpečné, jako např. jez Tuhnice na Ohři u Karlových Varů.

řeka Berounka

Zaměřte se na grafickou propagaci

Máte-li zájem provozovat podobné služby na řece Berounce, kde není příliš silná konkurence půjčoven lodí, a přesto se jedná o jednu z nejzajímavějších řek ve střední Evropě, zaměřte se na propagaci, protože Berounka si určitě mediální reklamu zaslouží. Své služby můžete nabízet prostřednictvím sociálních sítí, billboardů, tiskovin a třeba i televize. Proč musíme stále sledovat reklamy o autech, pivu a pracích prostředcích, život přece není jen konzumní záležitost, ale přináší i radost z pohybu a pobytu v panenské přírodě.

reklamní propagace

Oslovte s prosbou grafické studio v Berouně, aby vám nastínilo svůj plán, jak propagovat váš záměr, aby se nejen o něm lidé dozvěděli, ale měli zájem se s ním ztotožnit. Beroun je také jedním z měst, kudy Berounka protéká, a budete mít o to snazší práci. Grafické studio se může zaměřit i na vaše webové stránky, aby měly ošetřené SEO, byly responsivní, tedy dobře viditelné na všech typech koncových zařízení, aby byly pohledné, obsahově zajímavé, věcné a poutavé. Můžete se stát jedním z pilířů vodáckého sportu v naší zemi.